NOENDE

Bli medlem

Det koster kun 200 kroner pr år å være medlem i foreningen.

Vi har i mars 2010 også vedtatt at det fra nå av blir en "familierabatt". Det vil si at fra nå av vil ektepar f.eks kun betale 150 kr pr person.

For å registrere deg som medlem i Hurtigrutemuseets forening, trenger vi litt kontakt-informasjon.

Send en epost merket Medlemsskap HRMF til post(at)hurtigrutemuseet.no med navn, adresse og telefon-nummer. Du vil da motta en innbetalings-blankett med medlemskort i posten.

Etter innbetaling av medlemsavgiften har du fri adgang på museet innenfor åpnigstiden, og samtidig er du med å støtte vårt viktige historiske arbeid.

Mens vi venter på at staten skal kjenne sin besøkelsestid slik at et klimavernebygg over Finnmarken 56 skal bli realisert, - tvinnes ikke tommeltotter, - det arbeides jamt og trutt med mye positivt.

Det har i løpet av sommeren 2009 vært jobbet med å få til en dugnad på høsten på Finnmarken 56, og det er kommet flere positive tilbakemeldinger fra folk som vil delta, - men ting tar tid og folk flest er opptatt med mye, så det har ikke så langt lyktes, men det jobbes videre mot dugnad/mimrekveld til våren.

Viktig i denne sammenhengen er å huske på de to pensjonistene som er om bord så godt som hver formiddag og jobber. Maskinrommet er flott! De har vaska lugarer, banka rust, malt, støvsugd, rydda osv. Det har også vært et par damer som har bidratt med vasking av gardiner og lugarer. To snekkere holder på med å restaurere skipperlugaren. Inne i selve museet er det også flere som stadig holder på med noe. Styret gjør òg en god jobb.

Videre er det et fremtidig ønske om å ha den 2. i hver måned som fast samlingsstund om bord på Finnmarken 56 for alle entusiaster og andre som ønsker å delta. Valget av den 2. har å gjøre med at første seiling var 2. juli 1893. Vi kommer nærmere tilbake til dette når det blir aktuelt.

Museet er også blitt kontaktet av radioamatører som ser muligheter – spennende!

Oppfordrer dere alle til å stikke innom museet for selvsyn, slik som 43000 andre gjorde i 2009.

Nå i lavsesongen er åpningstida 14-16.

Henvendelser kan sendes post(at)hurtigrutemuseet.no

Hurtigrutemuseets forening ønsker alle velkommen.