NOENDE

Historien Olav Kyrre

1.juli 1895 tok Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap sin plass i Hurtigruten, for å utføre seilingene det neste året etter Bergenskes Sirius. Denne andre kontrakten hadde avgang fra Brattøra hver torsdag klokken 0800, lagt opp i korrespondanse med nattoget fra Christiania.

 

Nordenfjeldske hadde allerede et skip under bygging spesielt for denne ruten og satte i mellomtiden inn dampskipet Olav Kyrre. Den var blant selskapets nyeste skip. Et stort kombinert last- og passasjerskip på 927 brt og 195 fots lengde av vanlig stormdekkertype.

I arrangement fulgte det tidens oppdeling med lasterom forut og akter og med lugarer og salonger på hoveddekket. 1.plass var som vanlig akter, 2. midtskips og 3.plass som fellesrom forut. Det var innredet 85 køyplasser.

 

Olav Kyrre var levert i juli 1886 av Martens, Olsen & Co på Laksevåg i Bergen og kostet nytt 360 000 kroner. Det var i sin tid et foregangsskip; det første havgående norskbygde skip med triple-ekspansjon dampmaskin og likeledes første med elektrisk belysning, riktignok bare på 1.plass. I Nordenfjeldskes flåte var skipet således både økonomisk og hurtiggående

 

Olav Kyrre var primært bygget for ruten på Hamburg, men i innredningen var det tatt spesielt hensyn til den økende turisttrafikk. Det er rimelig å tro at det skilte seg godt fra innsatsen i Hurtigruten, men selskapet mente at et mindre skip ville passe bedre. Derfor ble Olav Kyrre allerede i desember 1895 avløst av nybygningen Erling Jarl, og vendte i stedet tilbake til Hamburg-ruten.

 

Nå skulle Olav Kyrre også senere komme inn i Hurtigruten. Fra høsten 1899 gikk den jevnt mellom Trondheim og Tromsø, og fortsatte her til 1903, da den ble avløst av Haakon Adalstein. Den kom da tilbake i Hamburg-ruten. I august 1908 ble skipet utleid til Staten for en reise med kongefamilien fra Trondheim nordover til Finnmark.

 

10.juli 1909 grunnstøtte den ved Bjogna på Hustadvika i tett tåke, på vei fra Molde til Kristiansund. Skipet manøvrerte med stor forsiktighet etter lydbøyene, men uberegnelig strømsetning førte til forliset. Passasjerer og post ble tatt opp av dampskipet Mercur.

 

Kilde ”Hurtigruten – sjøveien mot nord” Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I hurtigruten  1895 - 1906

Historie:

1886: Levert fra Laxevaag mek. Verksted (Martens & Olsen), Bergen, som "Olaf Kyrre" til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim, bygg nr.: 21. Kontraktspris: 360.000,-. Det første norske skipet med elektrisk belysning. Kapasitet: 82 køyer.

Tonnasje: 963 brt., 702 nrt.

Hoveddim: Loa/B/D 195,8/29,2/20,7 (fot).

Maskineri: 3 exp. dampmaskin (Laxevaag), ytelse 174 nhk, 840 ihk, fart 10-11 knop.

09.07.1886: Inn i Hamburg ruten, i sommersessongen som turistskip.

1887-93: I turistrute om sommeren Bergen - Trondheim - Nordkapp. Ellers hovedsakelig i Hamburg-ruten.

1892: Dekkshus forut redusert. Nettotonnasjen redusert til 699 tonn. Maskinen omregulert. Ytelsen økt med 100 ihk.

1893: Skiftet propell. Grundig maskinettersyn. El. ledninger omlagt.

1895: Bestikklugar på kommandobru oppsatt. Innredet 3. plass kahytt i skipets forre lasterom.

06.06.1895: Inn i hurtigrutefart.

01.1896: Tatt ut av hurtigrutefart da nybygget "Erling Jarl" ble satt inn. Tilbake til Hamburg-ruten.

05.1886: Dokksatt i Hamburg  for bunnpuss.

09.1896: I opplag ved Laxevaag Værft. Hoved og donkey kjelen skiftet. Nytt dampstyreapparat. Akterkran delvis fornyet. Nye klyss. Senere ved Nordre Verft for ettersyn. Rep av dekksmaskineri.

25.09.1899: I opplag ved Nordre Verft og arrangert for hurtigrutefart Trondheim - Tromsø T/R.

04.10.1899: Inn i hurtigrutefart fra Trondheim.

11.1901: Kolliderte med russisk lasteskip i Sandorstrømmen. Reparert ved Nylands mek. Verksted,

22.09.1902: Grunnstøtte ved Nyholmsodden under innseiling til Bodø. Trukket av grunnen av "Haakon Jarl" og "Astræa".

1903: Avløst av  "Haakon Adalstein". Tilbake i Hamburg-ruten.

1906-09: I rute 7a: Kristiania - Bergen - Trondheim.

07.09.1907: Grunnstøtte ved Ypse i Herløfjorden (nord for Bergen). Retur til Bergen for reparasjon.

10.07.1909: Grunnstøtte ved Bjogna på Hustadvika i tett tåke, på reise Molde - Kristiansund. Passasjerer og gods tatt opp av dampskipene "Mercur" og "Turid. Fikk slått hull i baugen. Skroget revnet etter noen dager og sank.

1894: Ny donkeykjele.

08.1886: Mistet 3 propellblader på nord-tur, til Trondheim sammen med "Henrik Wergeland". Dokksatt for reparasjon.

1894: Ny tonnasje: 928 brt., 571 nrt.

10.07.1909: Grunnstøtte på Bjogna på Hustadvika på reise Molde - Kristiansund med post og passasjerer.