NOENDE

Historien Salten

Behovet for reserveskip førte flere av de store nordnorske rutebåtene inn i Hurtigruten. I 1950 hadde selskapene i fellesskap avtalt leie av Vesteraalskes Hadsel til slike ekstraturer, og senere kom både Alta, Sørøy og Barøy til å seile som avløsningsskip.

Saltens Dampskipsselskap i Bodø hadde bestilt et kombinert ruteskip fra Trosvik Verksted i Brevik for ruten mellom Mosjøen, Bodø og Narvik. Denne var lagt opp i tilknytning til Norlandsbanen og var de første årene etter krigen en slags stamlinje til Nord-Norge. Døpt Salten ble skipet levert i mars 1953; selskapets stolthet på 677 brt og 173 fot lengde, hadde 1.plass midtskips og 2.plass akter, lugarer på B-dekk og lasterom både forut og akter. Maskinen var en 6-sylindret svensk Atlas på 870 bhk, som gav 13,5 knop i rute.

Ved levering ble Salten inn i Hurtigruten under et 2-måneders charter til Nordenfjeldske, før den i juni ble satt inn i Mosjøen - ruten, som i sommermånedene var forlenget til Nordkapp og Honningsvåg. Samme år sluttet Departementet og hurtigruteselskapene avtale med Salten Damp om leie av Salten som fast avløsningsskip. Under denne ordingen kom skipet til å seile i Hurtigruten 4-7 måneder hvert år. I fart og størrelse var den i klasse med Barøy og var god å ha i bakhand når de ordinære skipene skulle ha sin årlige vårpuss eller kom ut for havari. Saltens hadde nære bånd til Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap, som jo hadde fast plass i Hurtigruten med dampskipet Skjerstad. I september 1958 ble Salten satt inn i stedet, riktignok som en midlertidig ordning, da antall skip skulle reduseres til 13 fra årsskiftet 1958/59. Salten fortsatte å seile i ruten frem til 6.mai 1959.

Da Sanct Svithun forliste i oktober 1962 ble først Sørøy satt inn som erstatning, men senere gikk også Salten periodevis. Avtalen om avløsning gikk ut med den nye hurtigruteordningen i 1964, og Salten fortsatte i Mosjøen ruten inntil den ble nedlagt i 1965. I mai 1966 ble Salten i stedet satt inn i sommerruten på Svalbard sammen med Sørøy som avløsning for gamle Lyngen.

Våren 1967 ble Salten solgt til Staten ved Arbeidsdirektoratet for 1,4 millioner kroner og stasjonert i Grimstad som skoleskip i voksenopplæringen under navnet Sjøkurs. Sørlandets Seilende Skoleskibsinstitution overtok den i 1973 som skoleskip i Kristiansand som avløser for fullriggeren Sørlandet. Etter 22 års tjeneste skaffet Sørlandets Sjøaspirantskole- som den nå het – det større skoleskipet Gann som erstatning. Høsten 1995 bar skipet det midlertidige navnet Sjøskole, inntil det i desember samme år ble solgt til Ryfylke Dampskipsselskap i Stavanger. Som Gamle Salten er skipet erklært verneverdig av Riksantikvaren og tjener til drift og vedlikehold ved charterturer i sommersesongen. Slik er det et flytende museum for kystfarten fra 50-tallet og holdes pietetsfullt i stand av ildsjeler i Rogaland.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

MS Salten (LCQT)

I Hurtigruten 1953-1963

3.1953: Levert fra Trosvik Verksted, Brevik til A/S Saltens Dampskibsselskab, Bodø, som "Salten", bygg nr.: 65. Sertifisert for 65 passasjerer

Tonnasje: 677 brt., 349 nrt.

Hoveddim: 173,9/28,1/18,7 (fot).

Maskineri: 2 takts 6syl Atlas Diesel, ytelse 870 bhk, fart 13,5 knop, bygget ved Atlas Diesel, Stockholm 1949.

1953: Innleid til NFDS i to måneder i hurtigrutedrift

6.1953: Inn i ruten Mosjøen - Bodø - Narvik.

1953: Departementet inngår en avtale med Saltens Dampskibsselskab om å leie skipet som fast avløserskip for hurtigruten.

10.1958: Inn i hurtigruten i fast rute i D/S "Skjerstad"`s plass.

06.05.1959: Ut av hurtigruten.

1962: Vikarierte en del for "Sanct Svithun"`s plass i hurtigruten.

5.1967: Solgt til Den Norske Stat, Arbeidsdirektoratet, Oslo, for kr. 1,4 mill. Skipet ble omdøpt "Sjøkurs" og stasjonert i Grimstad som skoleskip i voksenopplæringen.

1973: Solgt til Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand.

10.1995: Omdøpt "Sjøskole".

2.1996: Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab AS, Stavanger, omdøpt "Gamle Salten".

1996: Ommålt til 630 brt., og 189 nrt.