NOENDE

Historien Ragnvald Jarl

Krigen gikk hardt ut over Det Nordenfjeldske Dampskipsselskaps flåte av hurtigruteskip. Det tyske angrepet på Norge og det påførende felttoget kostet selskaper både flaggskipet Prins Olav, Dronning Maud, og Sigurd Jarl, og sommeren 1940 reiste direktør Th Thoresen til København for å forhandle om kjøp av det ti år gamle motorskipet Bornholm. Kjøpet gikk i orden, og 1 september  1940 gikk Bornholm fra København til Fredrikstad for å bygges om til hurtigrutefarten.

Bornholm var levert i mars 1930 fra Burmeister & Wain i København til Dampskipsaktieselskapet på Bornholm av 1886, Rønne. Det var bygget for nattrutefarten mellom København og Bornholm og var et moderne skip med god lugarkapasitet. Ved Fredrikstad Mek Verksted ble skipet nå bygget om etter samme konsept som Nordstjernen; bakken og overbygningene midtskips og akter ble bygget sammen, samtidig som det ble innredet flere lugarer og en stor 3. Plass salong akter. Skipet fikk sertifikat for 540 passasjerer i kystfart. Lasterommene ble isolert, og det ble installert kjølerom. Etter ombyggingen ble skipet på 1789 brt og 570 tdw, med en lengde på 236 fot. Nå gjorde dieselmotoren sitt inntog i Hurtigruten; skipet hadde en 6 – sylindret Burmeister & Wain maskin på 1600 bhk, som gav 13 knops fart.

Ombyggingen tok sin tid, og først i oktober 1942 lå skipet ferdig, omdøpt Ragnvald Jarl etter selskapets gamle englandsbåt fra 1890. Det fremstod nå som et fullblods hurtigruteskip, enkelt og moderne i linjeføringen og med et noe kompakt pr

eg.  I forhold til skipsverdiene før krigen var det blitt et ganske kostbart skip, og kom ferdig ombygd på 2. 955.000 kroner. Men slik forholdene utviklet seg, skulle Nordenfjeldske være godt fornøyd med kjøpet.

30 oktober 1942 ble Ragnvald Jarl satt inn i Hurtigruten. Tonnasjebehovet var allerede stort, og ruten ble nå konsentrert om strekningen Trondheim – Tromsø. Videre østover til Finnmark gikk forbindelsen med motorkuttere i Erstatningsruten. Under evakueringen av Finnmark ble Ragnvald Jarl 21. september 1944 rekvirert av tyske myndigheter som transportskip for sårede. De satte i gang ominnredning, først til hospitalskip og deretter til transportskip, men mangelen på olje skapte restriksjoner for bruken. Ved kapitulasjonen lå det ved verksted.

Allerede 6. juli 1945 var Ragnvald Jarl klargjort til å settes inn i Hurtigruten, og sammen med Nordstjernen, Lofoten og Sigurd Jarl kom den til å utgjøre grunnstammen i flåten i de første etterkrigsår. Den første tiden ble skipet ført av Jakob A. Gaustad, fra 1951 av Olav Bolling og fra 1953 av E. Ulve. Våren 1947 ble Ragnvald Jarl leiet av Fiskeridepartementet for en tur til Lofoten under fiskeriene der med utenlandske diplomater og politikere.

Leveringen av Italia- og Ålborg – båtene mellom 1949 og 1952 stilte Ragnvald Jarl i en uheldig posisjon. Til tross for skipets mange gode egenskaper, holdt det ikke mål når det gjaldt farten, og det viste seg forholdsvis tungt å manøvrere under de ofte vanskelige forhold langs kysten. Da utskiftning av tonnasjen kom opp i 1954, ble selskapet og Departementet enige om å erstatte det med et nybygg.

Mens det nye skipet stod på beddingen i Hamburg, ble Ragnvald Jarl i februar 1956 omdøpt Harald Jarl. Da nybygningen var levert i juli samme år, ble Harald Jarl lagt opp for salg. I juli 1956 ble den solgt til Tyskland for 150.000 pund – en god pris, tilsvarende 3 millioner kroner. Kjøper var Lübeck Linie GmbH, som gav den navnet Nordland og kostet på den store summer i ombygging til turistskip. I mange år gikk Nordland i sommerrute mellom Lübeck og Bornholm, samt på cruise i Østersjøen og langs norskekysten.

I 1970 kom det aldrende skipet til OY Carelia Lines Ltd i Helsingfors som Suvetar , og noen år senere kom den til Rotterdam som losjiskip. I april 1974 ble skipet solgt til opphugging i Spania og slept til Bilbao.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing.

Oppsummering

I Hurtigruten 1942-1956

03.1930: Levert fra Burmeister & Wain, København, Danmark, som "Bornholm" for A/S D/S på Bornholm af 1866, Danmark, bygg nr.: 123.

Tonnasje: 1350 brt., 804 nrt., og en lasteevne på 570 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 255,0/38,1/18,5 (Fot).

Maskineri: 6 syl. 4T EV DM (B&W), ytelse 1600 bhk, fart 14 knop.

1930: Inn i nattrafikk mellom Bornholm og København.

30.08.1940: Innkjøpt av Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim. Omdøpt "Ragnvald Jarl".

10.1940: Ombygget ved Fredrikstad mek. Verksted. Ny tonnasje 1789 brt, 992 nrt, og en lasteevne på 570 tdw. Sertifisert for 540 passasjerer. Pris 3,0 mill. Nkr.

30.10.1942: Inn i hurtigrutefart Trondheim - Tromsø T/R.

1942/44: I hurtigrutefart.

04.10.1943: Flybombet under redningsarbeide på helgelandkysten.

27.10.1943: Innstilt avgangen i Trondheim p.g.a. olje mangel.

21.09.1944: Tatt "in Anspruch". Ombygget til troppetransport.

05.1945: Ferdig ombygget.

05.1945: Tilbake levert rederiet.

06.07.1945: Ferdig fra verkstedet og inn i hurtigrutefart fra Trondheim.

19.05.1946: Avg. Trondheim med transport av ca 250 barn fra finnmark som hadde vært i Sverige.

10-11-1946: På verksted

1945-1956: I hurtigrutefart.

02.1956: Omdøpt "Harald Jarl".

08.1956: Solgt til Lubeck Linie AG, Lubeck, T-V. Omdøpt "Nordland".

1970: Solgt til Oy Carelia Lines Ltd, Helsinki, SF. Omdøpt "Suvetar".

27.04.1974: Ankom Aviles, Spania under slep for hogging.