NOENDE

Historien Ragnvald Jarl (1956)

Da Nordenfjeldske høsten 1954 fikk tillatelse til å kontrahere et nytt skip til avløsning for  Ragnvald Jarl var bygget i 1930 og hadde ved innsettelse i Hurtigruten i 1942 vært det første motorskip. Nordenfjeldske slo seg nå sammen med Bergenske og Vesteraalske om å kontrahere ved Blohm und Voss i Hamburg og skulle få det tredje skip i serien. Ragnvald Jarl, var det ikke bare alder og standard som lå bak ønsket om utskiftning, men først og fremst fart og manøvreringsengenskaper.

Ved sjøsettingen 19.april 1956 fikk det navnet Ragnvald Jarl, mens det gamle allerede hadde blitt omdøpt Harald Jarl. Leveringen fant sted 24.juli, da skipet satte kursen hjemover med Paul Holm som fører; på 2196 brt og med lengde på 266 fot. Nordenfjeldske hadde samarbeidet med Vesteraalske om utformingen, og Ragnvald Jarl ble derfor praktisk talt identisk med Finnmarken, bortsett fra en del detaljer i interiør og utsmykning.  Salongene var samlet på salongdekket, med 1.plass midtskips og 2.plass akter. Det var innredet lugarer for 205 passasjerer, men skipet kunne ta med 585 i kortere innenskjærs ruter. Maskinen var en 10-sylindret MAN på 2960 bhk som gav 16,9 knop på prøveturen.

Ragnvald Jarl og Finnmarken innførte nye linjer i eksteriøret. Med lav, strømlinjeformet skorstein akter og mast midtskips. Et skarpt øye kunne likevel se forskjell; på Ragnvald Jarl var 1.plass spisesal bygget helt ut i borde midtskips.

Gjennom sine mange år på kysten fikk skipet mange førere, men spesielt lenge stod Olaf Fjeld om bord. Fra 1965 til 1976 da Asbjørn Dahl-Stamnes overtok.

Etter elleve års tjeneste vendte skipet høsten 1967 tilbake til Hamburg, hvor det fikk en grundig overhaling. Innredningen ble forandret i samsvar med nye forskrifter, og motoren ble bygget om for tungoljedrift. Skipet hadde i mange år ord på seg som det mest driftsøkonomiske i ruten.

Høsten 1983 var det tid for ny ansiktsløftning.  Ved Mjellem & Karlsen i Bergen ble skipet rustet opp for 12-13 millioner kroner, fikk skroget sandblåst og maskinen bygget om med ny motorblokk og foringer. De to salongene på 2.plass ble slått sammen, det ble innredet 12 nye lugarer og mange av de gamle ble bygget om med eget dusj og toalett. Derved ble kapasiteten redusert fra 205 til 144 køyer. 4.desember 1983 kom Ragnvald Jarl tilbake i ruten.

En ny tid var i emning. I 19984 ble Nordenfjeldske raidet og snart etter slukt av AS Kosmos i Sandefjord. Deler av virksomheten, med hurtigruteskipene, ble lagt inn i konsernets transportdivisjon, Det Bergenske Dampskipsselskab, men etter en strategiendring ble hele Bergenske i desember 1987 solgt til RoNo Tro, et selskap eiet av Stavangerske, TFDS og Salten Damp. TFDS overtok deretter de to skipene, og 31.august 19889 ble Ragnvald Jarl formelt overlevert. Samme dag ble skorsteinen malt om, og Nordenfjeldskes røde belte forsvant for alltid.

Det kom en overraskelse da TFDS solgte skipet i august 1995 til Rogaland Sjøaspirantskole i Stavanger. Den 9.september kom Ragnvald Jarl til Bergen etter sin siste rundtur. Etter utlossing på Frielenskaien ble skipet samme ettermiddag overlevert til kjøperne og gikk neste dag til sin nye hjemby. Store deler av besetningen gikk over på Nordstjernen som gikk in i Hurtigruten samme dag.

Som hvitmalte Gann har det gamle hurtigruteskipet fortsatt sin verdifulle virksomhet, nå med opplæring av en ny generasjon sjøfolk og med base på Hundvåg ved Stavanger. I så måte er skipet det femte gamle ruteskip som fører denne videre; blant forgjengere var Finmarken fra 1912.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten 1956-1995

Historie:

24.07.1956: Levert av Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland, som "Ragnvald Jarl", for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim, bygg nr.: 789. Sertifisert for 450 passasjerer i kystfart. Køyekapasitet 205.

Tonnasje: 2196 brt., 1097 nrt., og en lasteevne på 659 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 266,6/41,5/14,9 (fot).

Maskineri: 10 syl. 2T EV DM (MAN AG, Augsburg), ytelse 2960 bhk, fart 16 knop.

1956: Inn i hurtigrutefart. Bergen - Kirkenes T/R.

12.09.1957: Mindre brann i innredningen.

11.1967: Til Blohm & Voss, Hamburg for motoroverhaling og oppgradering av innredning.

11.1983: Ferdig fra Mjellem & Karlsen, Bergen, etter omfattende oppgradering. Kafeteria ombygget, samt 12 nye lugarer og ny resepsjon. Hovedmotoren og hjelpemotorene ombygget til tungolje drift.

1987: Rederiet omdøpt NFDS Shipping.

08.1989: Skipet solgt til Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Hjemmenavn endret til Tromsø.

07.1994: Ommålt til 2182 bt.m og 1193 nt.

01.1996: Overtatt av Unge Sjømenns Kristelige Forening (Rogaland Sjøaspirantskole), Stavanger. Omdøpt "Gann", Ommålt: 2191 bt., 795 nrt. Blir brukt som undervisningsfartøy for GK, og VK1 klasser skipsteknisk drift og sjøfartsfag Skroget malt hvit med rødt blete rundt, samt skorsteinen skiftet farge til gul, med skolens logo påmontert. Om sommeren blir skipet anvendt som cruiseskip mellom Stavanger og Nordkapp, samt med avstikkere til Svalbard..

2007: Solgt til Sørlandets Seilende Skoleskibs Inst, omdøpt "Sjøkurs".