NOENDE

Historien Meteor

Bergenskes gamle passasjerskip Lyra og Jupiter viste seg etter hvert lite hensiktsmessig som avløsningsskip, og i desember 1952 kontraherte selskapet et kombinert cruise og reserveskip fra Aalborg Værft.

Døpt Meteor etter selskapets gamle turistyacht lå skipet klart i Ålborg 14.januar 1955. Det var på 2856 brt og 296 fots lengde, og var bygget etter samme konsept som Ålborg-båtene, men 30 fot lenger og noe bredere. Innredningen var lagt opp med lugarer for 200 passasjerer i rutefart, men bare 147 på cruise. Alle fellesrom var arrangert på salongdekket, samt en 1.plass utsiktssalong helt forut på båtdekket. Maskinen var en 9-sylindret Burmeister & Wain på 5000 bhk som gav en marsjfart på 18 knop. Hvitmalt og med gul skorstein med de tre stripene var Meteor et renlinjet og funksjonelt skip.

Meteor ble straks satt inn i Hurtigruten og la 22.januar 1955 ut fra Bergen i nordgående rute. Den overtok etter Nordstjernen, som jo hadde forlist i september 1954. Den gamle englandsbåten Jupiter hadde vikariert en tid, men var knapt egnet. For de reisende var nok den komfortable Meteor en ekstra attraksjon. Den kom likevel ikke til å gå lenge. Allerede 28.mars måtte den i hui og hast gå til Plymouth for å overta seilingene mellom Plymouth og Madeira for Venus, som hadde drevet på land. Her fikk Meteor sin debut i cruisefarten, mens gamle Jupiter nok en gang måtte nok en gang måtte fyres opp i Hurtigruten.

Sommeren 1955 ble Meteor satt inn i turistseilinger til Nordkapp og Svalbard, med basis Harwich. Ut over høsten vikarierte den for både Leda og Astrea på Newcastle og Rotterdam, og vinteren 1955/56 igjen i Hurtigruten. Skipet begynte å bli innarbeidet på cruisemarkedet, og gjorde februar 1957 også et vintercruise til Lofoten under fiskeriene der. Siste tørn i Hurtigruten var vinteren 1957/58, men deretter ble Meteor utelukkende anvendt i cruisefart.

Nå fant skipet sitt vintermarket i Middelhavet og fra 1960 også i Vestindia. Hver sommer kunne den sees langs kysten, men nå som en eksotisk gjest fra fjerne farvann. I april 1970 ble den solgt til Meteor cruises AS i Bergen, hvor Bergenske hadde en viss eierandel og fortsatte som driftansvarlig. Men lykkelige Meteor skulle ende sine dager under norsk flagg på tragisk vis. På vei sørover i Georgia Strait i British Colombia brøt det natten til 22.mai 1971 ut brann i mannskapsinnredingen forut på B-dekk. Brannen og røykutviklingen kostet 32 av besetningen livet; mange ble innesperret bak en låst branndør. Først etter 42 timer ble brannen slukket. Brannårsaken ble fastslått til selvantennelse i et malings skap. Meteor ble slept til Vancouver, hvor den senere ble kondemnert og solgt til det greske rederiet Epirotiki Steam Navigation Co og ført hjem til Piraeus for reparasjon.

I april 1972 ble det satt i fart, nå som Neptune. Under dette navn kom skipet til å seile i cruisefart i sommersesongen, vesentlig i Middelhavet, men også til Nordkapp. Det var siste gang i fart i 1995 og ble siden liggende opplagt i Eleusis i Hellas inntil 22.februar 2002 da det ble slept over til Aliaga i Tyrkia for å hugges opp.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

MS Meteor (LARG)

I Hurtigruten (Avløserskip) 1955-1960

14.01.1955: Levert fra Aalborg Værft A&S, Ålborg, som "Meteor" til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen, bygg nr.: 104. Kappasitet: Innredet med lugarer for 200 passasjerer i rutefart, (147 på cruise).

Tonnasje: 2856 brt., 1548 nrt., og en lasteevne på 640 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D: 282,3/45,1/20,2 (fot).

Maskineri: 9 syl 2T B&W DM (Burmeister & Wains Maskin og Skipsbyggeri, København), ytelse 5000 bhk., fart 18 knop.

22.01.1955: Inn i hurtigrutefart Bergen - Kirkenes - Bergen

01.04.1970: Overført til Meteor Cruises A/S v/Lorentz W. Mohn (Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen).

22.05.1970: Brannherjet i forskipet i Georgia Strait, British Columbia, på cruise Alaska - Vancouver BC. 32 av mannskapet omkom. Kondemnert.

10.1971: Solgt til Hellenic Company for Mediteranean Cruises (Epirotiki Lines S.A), Piraeus, Hellas. Omdøpt "Poseidon". Reparert og ombygget.

04.1972: Ny tonnasje oppgitt til 2402 brt., 1003 nrt. Omdøpt til "Neptune".

04.1972: I fart Middelhavet/Europa.

1994: Opplagt i Elusis Bay.

2002: Solgt til indiske opphuggere