NOENDE

Historien Prins Olav

Samtidig med at oppbygging av Hurtigruten nådde sitt store mål i 1936, med daglige avganger nord for Trondheim, fikk Bergenske og Nordenfjeldske levert to store skip som skulle sette en ny standard i kystfarten. Selve symbolet på Hurtigrutens nye status ble Prins Olav. I størrelse, fart og innredning representerte skipet det ypperste som kunne tenkes for kystfarten, og det var ingen tilfeldighet at skipet tilhørte det Nordenfjeldske Dampskibsselskab. Selskapet hadde fem skip i ruten og hadde siden 1925 investert over 6 millioner kroner i hurtigruteskip.

I den nye avtalen for Hurtigruten som ble vedtatt av Stortinget i februar 1936, forpliktet Bergenske og Nordenfjeldske seg til å sette inn en nybygning hver. Bergenske bestilte sitt skip i Fredrikstad, mens Nordenfjeldske i stedet valgte å bygge om et av sine eldre skip. Og det var ikke hvilket som helst skip – det var den verdenskjente dampyacht Prins Olav, som i mange år hadde gått i cruisefart.

I årene frem til 1914 ble det bygget en rekke store dampyachter for rikmenn og fyrster i Europa og Amerika. Særlig kjent i Norge er vel keiser Wilhelms IIs yacht Hohenzollern, som var en årviss gjest frem til 1914. Det britiske kongehus hadde den store Victoria & Albert fra 1899. Den var både stor og tungdrevet, og i stedet fikk Edward VII bygget Alexandra i 1907 ved A & J Inglis Ltd i Glasgow. Denne elegante turbinyachten var på 1738 brt og målte 293 fot, med tre turbiner og toppfart på 18,8 knop. Utseendet var like imponerende, skarpe linjer, klipperbaug, to skorsteiner med trompet-topper og tre loggende master. Etter verdenskrigen ble Alexandra brukt og senere utbudt for salg.

Nordenfjeldske kjøpte skipet i mai 1925 for 25.000 pund og døpte det om til Prins Olav. Det er en sammenheng her, for faktisk var dronning Alexandra vår egen dronning Mauds mor, og således Prins Olavs mormor. Etter en foreløpig puss i hjembyen, gikk skipet 3.juli til Bergen for å ta om bord sine første cruisepassasjerer til Nordkapp.

I desember 1925 kom Prins Olav til Fredrikstad Mek Verksted for en grundigere ombygging. De kongelige lugarer og salonger ble beholdt, mens det i tillegg ble innredet nye lugarer og salonger for 100 passasjerer. Det kom i fart i juni 1926, først i turistreiser på kysten og senere også i Middelhavet. Prins Olav skaffet Nordenfjeldske og Norge glimrende publisitet utenlands, på linje med Bergenskes Meteor og Stella Polaris. Til å begynne med var også det økonomiske utbyttet bra, men depresjonsårene fra 1930 gjorde det vanskeligere å oppnå lønnsom drift med en kort sommersesong. Fra 1928 tilbrakte skipet vintrene i opplag hjemme i Trondheim.

Fornyelsen av hurtigrutekontraktene i 1936 aktualiserte planene om ombygging, og senere på året ble Prins Olav forhalt til Trondhjems Mek Verksted. Her og ved selskapets eget verksted Nordre Verft ble skipet fullstendig ombygget. Den elegante dampyachten gjenoppstod som et moderne hurtigruteskip, nesten uten noen ytre likhet.

Torsdag 27.mai 1937 lå Prins Olav flaggsmykket ved Brattøra og tok ombord gjester for en presentasjonstur på fjorden. Nå var skipet vokset til 2147 brt, 650 tdw og målte 275 fot. Førsteplass midtskips hadde lugarer for 95, tredje akter for 145, og totalt hadde skipet sertifikat for 450 passasjerer. Det var lagt spesiell vekt på standarden akter, og i så måte representerte Prins Olav et naturlig skritt videre fra Prinsesse Ragnhild. I stedet for turbinene hadde den fått en stor dobbel compound-maskin på 3500 ihk, bygget av Fredrikstad Mek Verksted. Det var den største norskbygde dampmaskin og gav nær 17 knops fart. Men det ble et kostbart skip – selskapet hadde til da kostet 3.750.000 kroner på skipet.

Den 2.juni 1937 lå Prins Olav i Bergen, klar til å settes inn i Hurtigruten da Kong Haakon med følge kom på besøk ombord. Under kaptein Reidar Mauseth ble skipet straks meget populært, med det fikk bare nyte statusen som Hurtigrutens flaggskip noen få år. Skepsisen mot å bruke et så stort skip i ruten ble gjort til skamme.

Ved krigsutbruddet 9.april 1940 kom skipet til Harstad for sørgående. Straks ble det tatt i bruk i mobiliseringen, blant annet fraktet den to dager senere folk fra Lofoten til Sørreisa og senere fra Kirkenes til Gratangen. Så ble det gjemt bort, gråmalt og kamuflert. 7.juni bunkret Prins Olav i Hammerfest – og så stevnet det mot nordvest. Dagen etter traff det på Bergenskes Ariadne som skulle samme vei. Klokken 2230 ble skipene oppdaget at seks tyske fly. Ariadne var merket som hospitalskip, men ble likevel ikke spart. Prins OlavArrow noen timer senere. prøvde i det lengste å unngå bombene ved stadige kursendringer, men ble til slutt rammet av to bomber akter. Skipet ble satt i brann og gikk ned. En av besetningen omkom, og de overlevende ble tatt opp av den britiske jageren.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

DS Prins Olav (WPJG/LFSQ/LCVM)

I Hurtigruten 1937-1940

05.1908: Levert fra A. & J. Inglis Ltd., Glasgow, som "HMYacht Alexandra" for HM King Edward VII, (Royal Navy)

Tonnasje: 2113 brt., 1135 nrt.

Hoveddim: 293,0/40,1/12,6 (Fot).

Dampturbiner: 3 x Parsons TU (Parsons, Newcastle), 807 nhk, 4500 ahk, fart 18,8 knop.

05.1925: Innkjøpt av Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim. Omdøpt "Prins Olav", Pris 25000 pund, 660000 Nkr..

05.07.1925: Første tur med cruisepassasjerer fra Bergen til Nordkapp.

12.1925: Til Fredrikstad mek. Verksted for grundig ombygging. De kongelige lugarer og salonger beholt, innredet nye lugarer for 100 passasjerer. Ny røkesalong akter. Brønn i forrskipet igjen bygget. Kostnad 1,25 mill. Nkr.

07.1926: Levert fra verftet og satt i fart i turistruter på kysten, noe senere i Middelhavet og i Vestindia.

27.05.1937: Ombygget som hurtigruteskip ved Trondheims mek. Verksted, og selskapets eget verft Nordre Verft. Skipet fikk installert inn en ny dampstempelmaskin, en 4 syl. comp. (Fredrikstad mek. Verksted), ytelse 391 nhk, 3500 ihk, fart 17 knop. Pris 3750000 Nkr. Ny tonnasje. 2147 brt., 1135 nrt., og en lasteevne på 650 tdw. Hoveddim: Loa/B/D 284,3/40,0/15,4 (Fot). Sertifisert for 450 passasjerer. Lugarkapasitet: 95 på 1. plass og 145 på 3. plass.

1937: Inn i hurtigrutefart Bergen - Kirkenes T/R

25.09.1937: Grunnstøtte ved Brønnøysund, ble brakt flott av av bergningsbåten "Parat".

09.04.1940: Rekvirert av Norske myndigheter i Harstad.

13.04.1940: I bruk til mobiliseringen av norske tropper fra Lofoten til Sør-Reisa og fra Kirkenes til Gratangen. Gjemt bort gråmalt og kamuflert.

07.06.1940: Bunkret i Hammerfest for å gå til England sammen med BDS`s "Ariadne". Avgang Kågsund ca kl. 23.00.

09.06.1940: Senket av tyske fly 70 nm fra Røst, på reise sammen med Bergenske "Ariadne" fra Tromsø til UK, 1 mann omkom. Overlevende tatt ombord i den engelske jageren "Arrow".