NOENDE

Historien Kong Haakon

I juli 1919 ble hurtigruten utvidet med en sjette ukentlige rundtur, og med utvidelsen kom også et nytt rederi med i ruten, Det stavangerske Dampskibsselskab. Gjennom 59 år skulle Stavangerske tre røde ringer bli et kjent syn i leia nordover.

Selskapet valgte ut sitt beske skip til den krevende ruten, dampskipet Kong Haakon, levert i august 1904 fra Schömer & Jensen i Tönning i Nord-Tyskland. Den var bygget for Kystruten mellom Oslo og Bergen, som Stavangerske drev sammen med Arendals Dampskibsselskab.

Kong Haakon var på 874 brt og en skroglengde på 196 fot. Det var bygget som stormdekker med lasterom forut og aktenom maskinrommet. Innredingen var av høy standard, spesielt på 1.plass akter. Salongene på de fleste lugarene lå på hoveddekket, mens 2.plass for i forskipet og 3.plass forut. I kystfart hadde skipet sertifikat for 400 passasjerer. Maskinen var av triple ekspansjon-type på 1200 ihk, som gav 12,5 knop i rutefart. Da Stavangerske trådte inn i Hurtigruten, var det for å knytte ruten til jordbruksbygdene på Jæren, som nå fikk et anløp i uken også.

Kong Haakon var ute for hendelser; som da den 8. Februar 1924 grunnstøtte ved Rongevær og måtte settes på grunn for ikke å synke. Etter levering av den nye Sanct Svithun i 1927, ble Kong Haakon trukket ut og ført tilbake til kystruten. Den fortsatte nå likevel som avløsningsskip i Hurtigruten. I april 1940 lå Sanct Svithun ved verksted for å få sin årlige vårpuss, og Kong Haakon var 9. April i nordgående rute fra Hammerfest til Havøysund. Ruten stanset nå opp, og skipet ble rekvirert av de norske myndigheter i landsdelen. Blant annet førte den avdelinger fra Alta Bataljon sørover til Narvik. Ved kapitulasjonen i juni ble skipet levert tilbake til rederiet.

Etter at Sanct Svithun gikk tapt i september 1941 ble Kong Haakon hentet inn igjen, men måtte i februar 1942 endre navn til Kong Sverre etter pålegg fra de nazistiske myndigheter. Under dette navnet kom det ut for flere dramatiske episoder. I mars 1944, mens den var for nordgående på Stad, ble den angrepet av en undervannsbåt. Tre torpedoer ble avfyrt, men ingen traff. 20. April 1944 lå kong Sverre i Bergen, da transportskipet Vorbode lastet med dynamitt eksploderte ved Festningskaien. Den kom seg til Stavanger for egen maskin, men ble lagt opp inntil freden kom. Stavangerske satte i stedet inn Christiana.

Etter reparasjon og modernisering på selskapets verksted på Klasaskjæret  ble Kong Haakon – igjen med sitt gamle navn – satt inn i Hurtigruten i januar 1946. Til å begynne med gikk skipet bare mellom Trondheim og Hammerfest, men etter hvert ble seilingene utvidet til Bergen-Kirkenes.

For andre gang skulle Kong Haakon se seg pensjonert av en Sanct Svithun. I mai 1950 ble Stavangerskes nybygning levert fra Italia og presentert med brask og bram i havnene nordover. Gamle Kong Haakon la ut på sin siste rundtur fra Bergen 25. Mai 1950, og ble deretter lagt opp i hjembyen. I begynnelsen av 1953 ble skipet solgt til Eisen & Metall AG i Hamburg for 230.000 kroner, og 23. Februar slept til sin siste havn.

 

Kilde; "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten 1919-1950

Historie:

.08.1904: Levert fra Schømer & Jensen, Tønning, som "Kong Haakon" til Det Stavangerske Dampskibsselskab, Stavanger, bygg nr.: 52. Sertifisert for 400 passasjerer i kystfart.

Tonnasje: 874 brt., 472 nrt.

Hoveddim: Loa/B/D 196,0/28,7/21,1 (fot).

Maskineri: 3. exp. dampmaskineri (S&J), ytelse 1200 ihk, fart 13,2 knop.

07.1919: Inn i hurtigrutefart.

08.02.1924: Grunnstøtte ved Rogevær, og ble satt påland for ikke å synke.

1927: Tatt ut av hurtigruten ved levering av "Sanct Svithun". Tilbake til Kystruten.

1927-40: Avløserskip i hurtigruten.

02.1942: Tyske oppukasjonmakten påla at skipet måtte bytte navn til "Kong Sverre"

03.1944: I nordgående rute ved Stad ble den angrepet av en undervannsbåt, tre torpedoer avfyrt men ingen traff.

20.04.1944: Lå ved kai i Bergen da det Hollandske transportskipet "Vorbode" lastet med dynamitt eksploderte. Gikk for egen maskin til Stavanger, hvor den lå til freden kom.

05.1945: Omdøpt "Kong Haakon" igjen. Samme år ble skipet satt i fart på nytt etter reparasjon og ombygging ved rederiets eget verksted.

Ny tonnasje: 875 brt., 519 nrt.

01.1953: Solgt til hogging ved Eisen & Metall A/G, Hamburg, for opphugging.

23.02.1953: Forlot Stavanger under slep for Hamburg.