NOENDE

Historien Ariadne

Det var en historisk milepæl som gikk upåaktet hen da Hurtigruten 5. Desember 1939 fikk daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Det skyldtes transportbehovet langs kysten denne krigsvinteren, og etter at Hurtigruten en tid hadde vært redusert, nådde den nå sitt endelige mål.  Det var Bergenskes ruteskip Ariadne som om kvelden 5. Desember 1939 la ut fra Festningskaien på vei nordover, som rutens 15. Skip.

Ariadne var levert i mars 1930 fra Nylands Verksted i Oslo, bygget for Bergenskes rute mellom Trondheim - Bergen og Rotterdam. Den var bygget som et kombinert last- og passasjerskip, på 2028 brt og 2000 tdw, med en lengde på 271 fot. 1. Plass innredning var midtskips, med lugarer for 64, 2. plass akter med 40 køyplasser og 3. forut med 10 køyer. Maskinen var en tradisjonell triple ekspansjon på 2140 ihk, som gav 14 knop i rute. Kjelene var kullfyrte.

Bergenskes rute på Rotterdam var ved siden av Hamburg-ruten hovedveien til Kontinentet og ble hyppig brukt, både av forretningsfolk og skipsmannskaper. Ariadne kom her til å gå sammen med gamle Iris, inntil den nye englandsbåten Vega ble levert i 1938, og Jupiter ble overført til Rotterdam-ruten. Etter utvidelsen av Hurtigruten høsten 1937 til daglige avganger fra Trondheim, ble forresten Rotterdam-båtenes ukentlige tur Bergen-Trondheim integrert med Hurtigruten, slik at Bergen på den måten fikk daglige avganger.

Krigsutbruddet i september 1939 førte til at Bergenskes nyeste rutebåter ble lagt opp og rutene på Nordsjøen i stedet utført med eldre tonnasje. Etter en tids opplag passet det derfor godt å sette Ariadne inn i Hurtigruten i 1939.

Her fikk den seile månedene frem til det tyske angrepet. 9. April 1940 var Ariadne i Nord-Norge og ble tatt i tjeneste som hospitalskip og merket etter internasjonale regler. Etter kapitulasjonen satte den kursen vestover fra Tromsø tidlig om morgenen 8. Juni med 54 personer om bord. Utpå dagen traff den på Nordenfjeldskes Prins Olav som skulle samme vei, og de slo følge. Klokken 2230 ble de oppdaget av seks tyske fly. Til tross for at Ariadne var beskyttet av Geneve-konvensjonen, ble den angrepet først med bomber og maskingevær. Skipet fikk treffere på fordekket og en ved skorsteinen, mens besetning og passasjerer prøvde å komme seg i båtene. Åtte ble drept i angrepet, og  sammen med de overlevende fra Prins Olav satte livbåtene kurs mot Færøyene. Senere på dagen ble de tatt opp av en britisk jager.

 

Kilde: "Hurtigruten-sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing

Oppsummering

I Hurtigruten 1939-1940

Historie:

03.1930: Levert fra Nylands mek. Verksted, Oslo, som "Ariadne" til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen, som bygg nr.: 303.

Tonnasje: 2029 brt., 1138 nrt, og en lasteevne på 2000 tdw.

Hoveddim: Loa/B/D 271,3/38,2/19,4 (Fot).

Maskineri: 3 exp. dampmaskin (Nyland), ytelse 366 nhk. Fart 14,5 knop.

12.1939: Inn i reguler hurtigrutefart Bergen - Kirkenes - Bergen.

04.1940: Rekvirert av norske myndigheter. Benyttet som troppetransport skip.

06.1940: Benyttet som hospitalskip. Hvitmalt og merket etter røde kors regler.

09.06.1940: Senket av tyske fly, tross at skipet var godt merket som hospitalskip på reise Tromsø - UK ca 80n.mil V av Røst. ) mann omkom.