NOENDE

Erstatningsruta

Det var etter Richard Withs forlis at direktør Ole Siem i Vesteraalske reiste til Tromsø og fikk leiet motorkutter Skandfer og organisert en fast forbindelse mellom Tromsø og Kirkenes med små trefartøyer. Opplegget ble forelagt Departementet og de øvrige selskapene, og "Erstatningsruten" ble nå et  felles foretak som Vesteraalske, Bergenske og Nordenfjeldske stod bak.

Dette ble innledningen til en av krigens store bedrifter, da disse småfartøyene gjennom tre år opprettholdt en uunnværlig forbindelse til Finnmarks kystsamfunn. Fra seks innleide fartøyer i november 1941 øket omfanget etterhvert til elleve høsten 1942. Åtte av dem var leid av fellesopplegget, to av Vesteraalske alene og en av Postverket.

Fra våren 1943 ble det etablert faste ruter med seks ukentlige seilinger, to til Vadsø, to til Båtsfjord og to til Hammerfest. Det var krevende ruter, drevet i all slags vær, på en åpen kyst uten lykter og sjømerker. Turen over østhavet fra Magerøy til Vardø tok sine 15 timer. Det hendte nok at de store ruteselskapene klarte å sende en godsrutebåt forbi Hammerfest, men det ble "Ærstatninga" som var livsåren for samfunnene østover. I alt ble det befordret nær 25.000 passasjerer og 181.673 sekker post nordover og 50.696 sørover.

Tilsammen ble 50 båter tatt på charter av Erstatningsruten. De fleste var små trefartøyer, fiskebåter og selfangere. Skandfer var med sine 36 brt det minste, og Grinnøy på 250 brt den største. Den gjorde 55 turer mellom januar 1942 og oktober 1944, de fleste til Vadsø og Vardø, og førte alene 90.000 sekker post.

Men også erstatningsruten hadde sine tap. Tre båter ble senket, Vaaland, Moder II og Uløy. Etter senkingen av Uløy 7.juli 1944 på vei fra Vardø til Båtsfjord ble turene på Øst-Finnmark innstilt. Evakueringen av Finnmark i oktober samme år satte et naturlig punktum for ruten. Da Skandfer 29.oktober 1944 la til kai i Tromsø som siste rutegående fartøy nordfra, markerte den avslutningen av et ærerikt kapittel av krigshistorien.

 

Kilde; "Hurtigruten - sjøveien mot nord" Dag Bakka jr. Seagull Publishing